Bestellingen plaatsen via mijn nieuwe webshop

 

Privacy van de gebruiker (u)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kokenmetlisa.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en wij dragen zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft. De verwerking van uw persoonsgegvens gaat in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals voorgeschreven door de Europese Unie. Sinds 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de Europese Unie, de AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Gebruik van gegevens

Persoonsgegevens die u opgeeft gebruikt Kokenmetlisa.nl enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. De regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke Kokenmetlisa.nl naleeft. Dit houdt in dat wij door u verstrekte informatie geenszins zullen verhuren, verkopen, of delen met derden of op een andere manier verspreiden. Kokenmetlisa.nl mag uitsluitend persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, politie, justitie, toezichthouders, de belastingdienst of andere opsporingsinstanties wanneer aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan of een rechterlijk vonnis in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten zoals fraude of oplichting.

Welke gegevens verwerkt Kokenmetlisa.nl

Ten eerste verwerken wij enkel persoonsgegevens als u producten op Kokenmetlisa.nl koopt. Als u enkel de website bezoekt, dan slaan wij geen persoonsgegevens op, wij maken bij het bezoek van de Website wel kenbaar dat wij gebruik maak van Cookies. In onze cookieverklaring kunt u hierover meer lezen.

Bij aankoop van producten op Kokenmetlisa.nl vergaren wij uw:

  • Voor-en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)

Zaken als uw rekeningnummer verwerken wij niet zelf. Om uw bestellingen te voltooien kiest u voor uw eigen bank en betaalt u via IDeal, Creditcard of Belgische betaalproviders zoals Sofort of Bancontact. De gegevens die u bij uw betaalprovider gebruikt om de betaling te voltooien worden niet door ons verwerkt en wij slaan deze ook niet op.


Beveiliging persoonsgegevens

Kokenmetlisa.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door een versleutelde verbinding te hanteren zoals u bovenin uw browser kunt zien d.m.v. het slotje en de tekst (Veilig). Daarnaast staan uw gegevens uiteraard niet online beschikbaar, enkel in een versleutelde database. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@kokenmetlisa.nl. We zullen dan wel enkele gegevens vragen ter controle om er zeker van te zijn dat u degene bent die de persoonsgegevens opvraagt.


Gegevens inzien of wijzigen

Kokenmetlisa.nl gebruikt op dit moment enkel uw persoonsgegevens om productbestellingen af te handelen. Wij maken geen gebruik van een nieuwsbrief of ledensysteem waarvoor wij u mailen. Desondanks heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien die wij beveiligd hebben opgeslagen. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens overdragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar u, een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.Alle hierboven genoemde informatie omtrent uw privacy en het gebruik van de Website zijn van toepassing op elke pagina van Kokenmetlisa.nl. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met bovengenoemde privacy verklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op afvallen.com en niet van toepassing op internetsites van derden die door hyperlinks op Kokenmetlisa.nl te bereiken zijn. Voor dergelijke websites geldt een andere privacy verklaring die u op de betreffende websites kunt inzien.

Gebruik Google Analytics

Kokenmetlisa.nl gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website door u, en alle andere bezoekers. Dit gebeurt op anonieme wijze en de gegevens die Google verzameld zijn niet herleidbaar tot de de individuele gebruiker. Lees hier meer over in onze In onze cookieverklaring

Vragen over ons privacybeleid

Indien u een vraag heeft over ons privacybeleid, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt spoedig antwoord op uw vraag.